8 เหตุผลในการศึกษาที่สิงคโปร์
  • 18 October 2019
  • 664
  • 0
8 เหตุผลว่าทำไมถึงต้องศึกษาที่สิงคโปร์ เหตุผลที่ 1. เป็นศูนย์กลางการศึกษาชั้นนำ สิงคโปร์พัฒนาระบบการศึกษามาจาก...
อ่านต่อ
Ascend Education Centre VDO and Images
  • 14 October 2019
  • 771
  • 0
Ascend Education Centre and Students การตัดสินใจไปศึกษาต่อต่างประเทศและการพัฒนาภาษาอังกฤษนั้นไม่ใช่เรื่...
อ่านต่อ
Canadian Education College VDO and Images
  • 16 July 2019
  • 897
  • 0
Canadian Education College and Students ที่สถาบัน Canadian Education College ครูและคณะทำงาน และผู้บ...
อ่านต่อ
VDO ทัศนศึกษา และท่องเที่ยว @ Singapore
  • 9 July 2019
  • 1,016
  • 0
VDO ทัศนศึกษา และ ท่องเที่ยว @ Singapore    ...
อ่านต่อ
Linda Mandarin School VDO and Images
  • 8 July 2019
  • 956
  • 0
Linda Mandarin School and Students ที่โรงเรียน Linda Mandarin เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนกลางหลากหลายห...
อ่านต่อ