Linda Mandarin School VDO and Images

Linda Mandarin School and Students

ที่โรงเรียน Linda Mandarin เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนกลางหลากหลายหลักสูตรในสิงคโปร์ ทั้งสำหรับองค์กรหรือบุคคลทั่วไป เราได้รับการรับรองที่น่าเชื่อถือสูงสุดในการมอบบทเรียนภาษาจีนกลางที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับทั่วประเทศ บทเรียนภาษาจีนของเราในสิงคโปร์นั้นมีหลากหลาย ทั้งการฝึกแบบตัวต่อตัว การฝึกอบรมแบบองค์กร หรือแบบครอบครัว การเตรียมตัวสอบ HSK (การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน) หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ และโปรแกรมหรือคอร์สสำหรับเด็ก โดยการสอนอย่างเป็นโครงสร้าง อย่างเป็นระดับ และอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ อาจารย์ภาษาจีนของเราทุกคนยังได้รับการรับรองมาตรฐาน พร้อมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่มีประสบการณ์สูง และมีความพร้อมในการนำเสนอทางเลือกในการเรียนที่มีประสิทธิภาพต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนภาษาจีนที่แตกต่างกันไป 

ทีมงานมืออาชีพของเรายังคงให้การบริการในระดับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 และความสม่ำเสมอในคุณภาพคือองค์ประกอบหลักในการทำงานของเรา